Lucas Mill/ Westford slabbing mills

  1. Lucas Saw Mill    Se alle mulighetene her
  2. Westford Slabbing Mill
  3. Peltec kjedesagbruk
  4. Jonsered/Lennartsfors delebøker

Lucas Saw Mill

Lucas Saw Mill er en helt ny måte å sage på. Man stabiliserer stokken og så starter man på toppen og sager seg nedover. Den er rask og nøyaktig og man bruker ikke noe tid på å snu stokken rundt i forskjellige stillinger. Dette er spesielt viktig på store stokker. Med dette sagbruket kan man sage opp store stokker i ønskede dimensjoner. Siden sagbruket er enkelt å demontere kan man flytte det til der stokken er og sage det opp på stedet. Det er 5 forskjellige modeller.   De sager fra 6″ med 16 hk bensinmotor til 10 » med 30 hk motor. Med å kutte fra to siden kan dimensjonen dobles.  Prinsippet er at man sager vannrett ene veien , svinger saga og sager loddrett på tilbakeveien.

Film av Lucas Saw Mill    https://www.youtube.com/watch?v=zuRdUqHYq4o

Link til fabrikkens hjemmeside i Australia  http://www.lucasmill.com/

Link til bruksanvisninger/justeringer o.l. https://www.youtube.com/user/LucasPortableMills

Modeller:

  • 6-16.    6″(160 mm) med 16 hk motor.     Totalvekt 316 kg . 5 m sagelengde
  • 6-18.    6″160 mm med 18 hk motor .       Totalvekt 274 kg. 6,1 m sagelengde
  • 7-23.    7″ ( 200 mm) 23 hk motor .          Totalvekt 400 kg .Sagelengde 6,1 m .
  • 8-30.    8″ ( 215 mm) og 30 hk motor.      Totalvekt 420 kg . Sagelengde 6,1 m
  • 10-30. 10″ (254 mm) med 30 hk motor . Totalvekt.430 kg   Sagelengde 6,1 m

Westford Slabbing Mills

Westford 36″ Mikrosagbruk

Dette 36 » mikrosagbruket fra Australia sager maks 78 cm. Dvs. at det kan sages materialer av litt større stokker. Ved saging av bordplater er maks stokkdiameter 78 cm. En stige e.l. festes på stokken med skruer, kramper, spennband e.l. Den første honen sages av ved at rammen glir på stigen. Ved neste kutt glir rammen på stokken som nå har et rett snitt. Denne rammen passer på alle sverd, men for å utnytte den fult ut må sverdet være 42″ . Kan også kortes inn for å passe på kortere sverd.

Westford 48″ Mikrosagbruk

Dette 48 » mikrosagbruket fra Australia sager maks 110 cm. Dvs. at det kan sages materialer av litt større stokker. Ved saging av bordplater er maks stokkdiameter 110 cm. Ved 50 » sverd blir maks sagediameter 100 cm .

Westford 66″ Mikrosagbruk

Dette 66″ mikrosagbruket fra Australia sager maks 150 cm. Dvs. at det kan sages materialer av litt større stokker. Ved saging av bordplater er maks stokkdiameter 150cm. Til dette trenger man 72″ sverd.

Se Cannon sverd.


Peltec kjedesagbruk:   Etterfølgeren til Jonsered(Lennartsfors )kjedesagbruk

En komplett «sagbrukspakke» som har effektiv sagebredde helt opp til 70  cm. Sverdtuppen holdes i riktig høyde av en 3. høydeskrue, Oljesmøring på tuppen. Tar stokker opptill 90 cm.

Sagbrukspakken består av:
7,5 m skinner ( 3×2,5 m og som kan forlenges)
Sagvogn med 5,5 kw motor  og elektrisk høydejustering. 3 høydeskruer
2 stk kraftige stokkholdere som slår sideveis
1 stk stokkløfter.
25″ sverd (62 cm)  alt. 30 »  ( 75 cm)  med rippingkjede 1,3 mm


Delebøker/bruksanvisninger Lennartsfors ( Jonsered) sagbruk

Lennartsfors har alltid laget disse sagbrukene selv om Jonsered solgte dem noen år.

Delebok bandsag 2186 og 2155    Delebok-bandsag2010

Delebok kjedesag 600+   SM2186   SM2055EF

Delebok bandsag med to drivreimer Horizont, Horizont Electric från 2000-08

Bruksanvisning bandsag   Manual bandsag

Bruksanvisning kjedesagbruk manualkjedesagbrukSM2186SE

Delebok bandsag med motorsag/elmotorHorizont, Horizont Electric från 2000-08