Vi har ferie og har redusert bemanning, nettbutikken styres som vanlig!