Kasteøks -Økser

I nettbutikken er det info og priser på Oxhead kasteøkser og Grensfors kasteøkser, skogsøkser, klyveøkser m.m. http://antonstimber.mamutweb.com/Shop/List/Vanlige-%C3%B8kserklyv%C3%B8kserkaste%C3%B8ks/83/1