Alstor 8×8

Boggiakslene har stor pendling og ujevnhetene svelges slik at maskinen er svært behagelig å kjøre.

Alstor overbeviste stort i Mosjøen for Helgeland kraftlag, som ble det første kraftlaget med Alstor 8×8 i Norge. Det er nå levert 15 Energi-Alstorer i Norge.