Ron-300×225

1984 var jeg i Canada for første gang og traff da Ron Hartell. Han domminerte loggers Sports der og vant normalt alle kappsagingskonkurransene. Dro hjem til han på Vancover Island og lærte chieselfiling og konkurransefiling av han.